Poutníci ze Šitbořic

V roce 2022 vznikl nápad společně s několika farníky ze Šitbořic obnovit poutní společenství, které tady v minulosti fungovalo. Rozhodli jsme se tedy putovat po poutních místech v okolí (cca 20 kilometrů) a navštívili jsme například tato místa: Kurdějov, Bořetice, Nesvačilku aj.

I nadále bychom chtěli v této aktivitě pokračovat a budeme rádi, pokud se kdokoli z farnosti bude chtít připojit. Aktuální nejbližší termíny poutí můžete sledovat v rubrice „Pěší poutě“ i níže na této stránce, kde budeme všechny plánované a uskutečněné poutě schraňovat a když se zadaří i doplňovat o fotografie.

Kam jsme došli a kam se chystáme:

  • 23. 4. 2023 – ke svatému Jiří do Kobylí (více informací zde) – fotografie z poutě naleznete na Facebooku
  • 29. 4. 2023 – k Červenému kříži do Dambořic (více informací zde) – kvůli špatnému počasí byla pouť zrušena
  • 13. 5. 2023 – do Žarošic na diecézní setkání mládeže (více informací zde) – fotografie z poutě naleznete na Facebooku
  • 4. 6. 2023 – do Klobouk u Brna na pouť do kaple sv. Barbory (více informací zde) – fotografie z poutě naleznete na Facebooku