Rok 2008

Tříkrálová sbírka aneb první akce v roce 2008

Letošní tříkrálová sbírka se uskutečnila v sobotu 5. ledna. Při mši svaté v 8 hodin pan farář povzbudil a požehnal shromážděným koledníkům, kterých bylo kolem 60 a po společném fotografování se ve 13 skupinkách rozešli koledovat po vesnici (celkem chodilo přes 80 dětí!!!). Sbírka vynesla částku 65 611 korun, přepočteno na jednoho obyvatele 33,68 korun.

Vichřice Emma

1. března se naší obcí přehnala vichřice Emma. Následky na našem kostele si můžete prohlédnout na následujících fotkách.

Velikonoční jarmark

Na květnou neděli se v našem muzeu konal Velikonoční jarmark.

Pomazání nemocných 2008

Tak jako každý rok i letos se u nás konalo ve středu před Zeleným čtvrtkem pomazání nemocných. Tentokrát dokonce i sněžilo.

Velikonoční třídenní

Soubor fotek z Velikonočního třídenní. Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota i Velikonoční neděle a pondělí v jediné galerii.

Svěcení hasičského praporu a auta

Dne 11.5. proběhlo během druhé mše svaté svěcení nového hasičského praporu a po mši i svěcení nové cisterny. Vše se událo v rámci oslav 120. výročí od založení hasičů v Šitbořicích za účasti jihomoravského hejtmana p. Juránka. Fotografie z této akce nám poskytl Ing. Alois Kaňa, za což mu velice děkujeme.

Výtvarná dílna pro maminky

V sobotní podvečer 17. května se sešlo v klubu MIKEŠ asi 20 maminek. Pod vedením zkušené lektorky jsme si vyrobily krásné věci ubrouskovou technikou – obrázky na zeď, dózy na papírové kapesníčky, stojánky na ubrousky, skříňky na klíče, věšáčky, hodiny, svícínky, podnosy, zrcadla.

Návštěva O. Vařeky

V pátek 6. června přijel mezi nás vojenský kaplan O Martin Vařeka, který nás po mši svaté, při promítání fotografií, seznámil s životem v Afganistanu z pohledu účastníka vojenské mise.

Nový ornát a povídání o Francii

V neděli 8. června před mší svatou v 10.30 byl požehnán nový ornát. Odpoledne proběhlo v sále Orlovny promítání fotografií z pouti do Francie.

První svátost smíření

V sobotu 31. května 2008 byly pořízeny fotografie během první svaté zpovědi, kterou si vykonalo 11 dětí, a které následující neděli při mši svaté v 10.30 poprvé přijalo eucharistického Krista. Po vykonané zpovědi proběhlo "pálení hříchů".

První farní den

V sobotu 21. června se u nás konal první farní den. Na 75 dětí rozdělených do 14 skupinek plnilo na 11 stanovištích umístěných v okolí obce různé úkoly. Na 50 dalších, převážně malých dětí, se s přibližně stovkou dospělých věnovali na farní zahradě jiným aktivitám. Do doprovodné soutěže "O zlatou vařečku" se přihlásilo na 35 soutežících, kteří připravili tolik buchet, že ještě zbylo i pro účastníky obou nedělních mší svatých. Celá akce byla ukončena slavnostním ohňostrojem.

Výlet dětí a maminek z klubu MIKEŠ

V sobotu 12. července ráno odjížděl autobus plný dětí a maminek na výlet do ZOO na Svatém Kopečku u Olomouce. A jak tento výlet probíhal se dozvíte v tto galerii.

Prázdninové akce

Prázdniny a doba dovolených je už za námi a vy se můžete podívat, jak je prožila naše farní rodina.

Výtvarná dílna pro maminky – pletení z pedigu

V sobotní podvečer 6. září se v klubu MIKEŠ sešlo 17 žen, 1 muž a 5 starších i mladších dětí. Pletli jsme zde (většina poprvé v životě) z materiálu, který se jmenuje pedig, různé výrobky - někteří stojánek na tužky, obal na květináč, někomu se dokonce podařila ošatka, košík nebo něco podobného.

Pouť do Žďáru

Koncem srpna se konala pouť rodin do Žďáru nad Sázavou, které se zúčastnili i naši farníci. Pár fotografií naleznete v naší galerii. Prosím, omluvte horší kvalitu fotek prvních fotek, byly pořízeny mobilem.

Žehnání květin a bylin

Každý rok se u nás koná žehnání bylin a květin. Fotografie toho z roku 2008 naleznete v této galerii.

Žehnání školních aktovek

Letošního žehnání se "zúčastnilo" na 60 aktovek. Chtěli byste je vidět? Tak se podívejte.

Zlatá sobota v Žarošicích

Každoroční pouť do žarošic se i letos neobešla bez naší účasti.

Poděkování za úrodu

Týden před hody se u nás konalo poděkování za úrodu.

Pečení bramborových placků

Den před akcí s názvem Misijní koláč se připravovali tzv. bramborové placky.

Pouštění draků

Podzimní sobotní odpoledne strávené pouštěním draků - co víc si mohou děti přát?

Misijní koláč

Letošní první ročník - prodej sladkostí za dobrovolný dar na misie - vybralo se 11 120 korun.

Světelný růženec

V pátek 17. října po večerní bohoslužbě jsme se modlili tzv. Světelný růženec za doprovodu naší scholy.

Netradiční obětní průvod

Misijní neděli 19. října zpestřili děti netradičním obětním průvodem za děti všech kontinentů s přinesením finančních darů z prodeje misijních koláčů.

Soustředění v Nemoticích

Podzimní prázdniny (od pátku 24. října do úterý 28. října) prožili starší ministranti na soustředění v Nemoticích. Jak oněch pět dní prožili uvidíte v této galerii.

Dušičková pobožnost

V neděli 2. listopadu odpoledne jsme se v hojném počtu modlili za naše zemřelé při tradiční dušičkové pobožnosti.

Světelný průvod

Pátého listopadu se po večerní dětské mši svaté se účastníci vydali na pochod na místní hřbitov, kde se pomodlili za duše v očistci.

Svatomartinské jablečné slavnosti

První ročník nevšední podzimní akce.

Den Bible

Krásné nedělní odpoledne strávené nad Biblí. Ovšem tentokrát netradičně.

Křest

26. listopadu se u nás konal neobvyklí křest dvou odrostých děvčátek.

Žehnání adventních věnců

Začátek adventní doby je v naší farnosti již pevně spjat s žehnáním adventních věnců. I letos nás před samotným žehnáním čekalo vystoupení naší Scholičky.

Výstava mladých umělců a fotografie naší obce

Koncem listopadu se v místní staré škole udály dvě akce. Tou první byla výstava děl mladých umělců a tou druhou výstava soutěžních fotografií o naší obci.

Mikuláš naděluje

Sedmého prosince jsme mezi námi přivítali svatého Mikuláše. Jak tato návštěva dopadla se dozvíte v této galerii.

Adventní ohlédnutí

Pár obrázků z doby adventní.

Štědrý den

Při letošním Štědrém dnu jsme žehnali Jezulátka a zakrmovali zvířátka.

Žehnání vína, vánoční výzdoba kostela a detail šitbořského betlému

Jak to u nás vypadá v době vánoční? Račte se podívat.