Rok 2007

Tříkrálová sbírka

V sobotu 6. ledna se uskutečnila tradiční tříkrálová sbírka v naší obci. Koledníci se sešli ráno v 8.00 hodin v kostele na bohoslužbě, při které si všichni vyslechli povzbudivou promluvu Otce Jiřího, který koledníkům na konci mše požehnal.

110 Photos

Masopust

Dne 18. 2. 2007 se u nás konal Masopustní průvod obcí. Tohoto průvodu se zúčastnilo asi 80 lidí, převážně dětí a jejich rodičů. Vyhrávala “mini kapela” ve složení: trubka, harmonika, kytara a vozembouch. Po průvodu následovala zábava ve společenském domě Orlovna.

99 Photos

Pomazání nemocných

Každý rok, na závěr doby postní, uděluje náš pan farář pomazání nemocných.

9 Photos

Zelený čtvrtek - katedrála Brno

Každoroční setkání kněží s otcem biskupem.

24 Photos

Zelený čtvrek - kostel Šitbořice

Jak probíhala liturgie na Zelený čtvrtek v den, kdy byla ustanovena svátost proměnění.

10 Photos

Velkopáteční obřady

Vrcholem velkopátečních obřadů je uctívání kříže, na kterém umřel Spasitel světa.

6 Photos

Bílá sobota

Obřady Velké noci, včetně "hlídání" Božího hrobu a dětí, zastupující zvony "odlétnuté do Říma" - tzv. hrkači.

37 Photos

Velikonoční neděle

Na velikonoční neděli připadlo i svěcení pokrmů. Beránek samozřejmě nemohl chybět.

24 Photos

Výměna pískovišť

Ve čtvrtek 26. dubna odpoledne se uskutečnila výměna pískovišť na ulici Divácké a U rybníčka. Nové ohrazení, které zajistila farní charita a bylo financováno z letošní Tříkrálové sbírky, vyrobila a montáž provedla firma p. Štěpána Rozkydala, které touto cestou děkujeme i za rodiče s dětmi, které tato místa odpočinku a relaxace využívají.

25 Photos

První svatá zpověď

V sobotu 2. června dopoledne prožili prvokomunikanti setkání s Ježíšem ve svátosti smíření, které zahájili společnou modlitbou před svatostánkem a písničkou. Po skončení zpovědi společně spálili před oltářem papírky s hříchy.

49 Photos

Boží Tělo

V neděli 10. června jsme v naší farnosti slavili slavnost Božího těla. Na druhé mši svaté se konal i průvod kolem kostela.

25 Photos

Oslava ve Žďáře nad Sázavou

V neděli 17. června jsme se na zámku Kinských ve Žďáru nad Sázavou zůčastnili oslav patnáctého výročí založení Charity. Po mši svaté v klášterní bazilice a chutném obědě probíhal další program na venkovním podiu, během kterého byli oceněni pracovníci oblastních charit z celého kraje. Mezi oceněnýmí byla také naše farnice, paní Marie Valíčková.

17 Photos

Mikeš na Prýglu

V sobotu 30. června jsme se s dětmi a jejich rodiči, kteří navštěvují klub maminek, vydali na výlet do Brna na přehradu a na hrad Veveří. Při zpáteční cestě jsme ještě navštívili Mohylu míru a ve zdraví a bez úhony se vrátili domů. Tento výlet byl financován ze zdrojů oblastní charity na podporu dobrovolnické činnosti.

188 Photos

Charismatická konference 2007

Tentokrát se Charismatická konference konala na brněnském výstavišti.Více fotek hledejte na www.cho.cz

29 Photos

Poť rodin do Žďáru nad Sázavou

V sobotu 1. září se ve Žďáru nad Sázavou uskutečnila tradiční Diecézní pouť rodin s otcem biskupem.

43 Photos

Žehnání aktovek

V neděli 2. září natáčela Česká televize Brno v našem kostele bohoslužbu, kterou jsme zahájili nový školní rok, a při které Otec Jiří požehnal školní aktovky, které si děti (a bylo jich kolem 60 !!!) přinesli s sebou.

28 Photos

Pouť do Žarošic

V sobotu 8. září se konala tradiční pouť do Žarošic.

97 Photos

Drakiáda

Podzim patří drakům!

11 Photos

Dopoledne plné her

Na Svatováclavské hody jsme pro děti připravili na farní zahradě plno her.

27 Photos

Otevření KLASu

aneb Klub Aktivních Seniorek

26 Photos

Dušičková pobožnost

V neděli 4. listopadu se na místním hřbitově uskutečnila tradiční dušičková pobožnost.

12 Photos

Přípravy na advent

O tom, jak probíhala bezprostřední příprava farnosti na blížící se advent.

63 Photos

Bohoslužba rozesíláni

Několika fotografiemi z bohoslužby rozeslání se chceme s vámi podělit o atmosféru, kterou jsme prožili spolu ze 16 lidmi, kteří letos na podzim prošli charismatickou obnovou v Duchu, kterou vedl náš obětavý charismatik Otec Jiří a kterému patří náš velký dík. Tato obnova nám všem přinesla nový pohled na Boží slovo, na adoraci a na chvály a uctívání Boha.

57 Photos

Adventní ohlédnutí

Co toto album obsahuje? Fotky z Mikulášské nadílky v kostele a ve farní kavárně, vystavené obrázky, které malovali naše děti pro Mikuláše, vystoupení skupiny Solideo z Děčína, letošní třetí výstava betlémů a souběžné výtvarné dílny pro děti.

112 Photos

Štědrý den

Poslední roráty a přikrmování divoké zvěře pohledem objektivu.

49 Photos

Vánoční ohlédnutí

Několika snímky se vracíme k farním akcím jakými byli tradiční Živý betlém 25. 12. odpoledne (pro komunitu Betlém z Klobouk se vybralo kolem 14 tisíc), koncert skupiny Srdce, obnova manželských slibů na svátek svaté Rodiny a silvestrovsko - novoroční tradiční přípitek před kostelem.

70 Photos