Rok 2012

Tříkálová sbírka

Další ročník Tříkrálové sbírky.

Těšanská Madona

Detailní pohled na novou těšanskou Madonu.

Vypravění o Africe

Konkrétně tedy o Kongu, které proběhlo v neděli 29. ledna 2012 se salesiánským dobrovolníkem, který působil od září 2010 do června 2011 ve městě Lubumbashi v africkém Kongu.

Doba postní a velikonoce

Malé nahlédnutí do slavení těchto událostí nejen v naší farnosti, ale i v Nikolčicích.

Křest v Nikolčicích

Aneb přijetí malého človíčka do společenství věřících.

Křtiny - pěší pouť

Pár odvážlivců a několika kilometrový pochod do Křtin.

Žehnání Štengaru, luk a polí

Letošní žehnání luk a polí začalo trochu netradičně u obecního pramene minerální vody Štengar.

První svaté přijímání

I když každý rok chodí k prvnímu svatému přijímání stále méně a méně dětí, tak tato slavnost patří k jedněm z největších ve farnosti.

První svaté přijímání - Nikolčice

Také v Nikolčicích se letos konalo první svaté přijímání. Tentokráte ke stolu Páně poprvé přistoupili tři kluci.

Farní den 2012

Pátý ročník hojně navštěvované akce s názvem Farní den. Mnoho soutěží, dobré zábavy, posezení s kapelou u buchet a dalších dobrot.

Farní den 2012 (Nikolčice)

Za týden po šitbořickém farním dnu se stejná akce udála i u našich sousedů.

Dětský den

Rozloučení s letními prázdninami patřilo opět Dětskému dni.

Žehnání aktovek

Začátek školního roku a žehnání aktovek našich dětí.

Žehnání aktovek (Nikolčice)

Začátek školního roku a žehnání aktovek našich dětí. Tentokráte v sousedních Nikolčicích.

Sbírka pro Betlém

Sbírka ovoce a zeleniny pro postižené lidi z klobouckého Betléma.

Hody

Tradiční slavnostní mše svatá u příležitosti konání hodů v naší obci.

Vysočina - hrob O. Macha

Pouť nikolčických farníků k hrobu otce Macha.

Poděkování za úrodu - Nikolčice

Děkovná mše svatá za letošní úrodu v Nikolčicích.

Dušičky

Dušičková pobožnost na našem hřbitově.

Doba adventní

Adventní doba v Šitbořicích a Nikolčicích.

Doba vánoční