Výuka náboženství

Výuka náboženství ve školním roce 2021/2022
1. třída základní škola – čtvrtek, 5. vyučovací hodina, Marie Benýšková
2. třída základní škola – pondělí, 5. vyučovací hodina, Marie Benýšková
3. třída fara – středa, 16.15, O. Jiří Topenčík
4. třída fara – středa, 16.15, O. Jiří Topenčík
5. třída KLAS (stará škola) – úterý, 14.30, Hana Navrátilová
6. třída KLAS (stará škola) – středa, 16.15, Dana Košvicová
7. třída KLAS (stará škola) – úterý, 16.00, Ivana Ludíková
8. třída KLAS (stará škola) – pondělí, 17.00, Marie Janková
9. třída KLAS (stará škola) – pondělí, 17.00, Marie Janková

Rodiče prosíme o kontrolu docházky na výuku náboženství –
katecheté nenesou žádnou zodpovědnost za děti, které se místo výuky potulují po vesnici. Zodpovědnost za tyto děti nesou sami rodiče!