Výuka náboženství

Výuka náboženství ve školním roce 2020/2021
1. třída základní škola – pondělí, 5. vyučovací hodina, Marie Benýšková
2. třída základní škola – pondělí, 6. vyučovací hodina, Marie Benýšková
3. třída fara – středa 15.45, O. Jiří Topenčík
4. třída KLAS (stará škola) – pondělí, 16.00, Hana Navrátilová
5. třída KLAS (stará škola) – středa, 15.45, Dana Košvicová
6. třída KLAS (stará škola) – pondělí, 17.00, Ivana Ludíková
7. třída KLAS (stará škola) – čtvrtek, 15.00, Anežka Ryšavá
8. třída základní škola – paátek 7.10, Andrea Hrodková
9. třída v rámci přípravy na biřmování, O. Jiří Topenčík

Rodiče prosíme o kontrolu docházky na výuku náboženství –
katecheté nenesou žádnou zodpovědnost za děti, které se místo výuky potulují po vesnici. Zodpovědnost za tyto děti nesou sami rodiče!