Bohoslužby a rozpisy farních aktivit

Zde se nachází schéma bohoslužeb ve farnosti. Pro aktuální informace sledujte rubriku Bohoslužby, kde najdete i intence pro každou mši svatou.

  Šitbořice Nikolčice
Pondělí
Úterý 7.00
Středa 17.30 (o letních prázdninách v 7.00)
Čtvrtek 7.00 18.00 (17.00 v zimní čas)
Pátek 19.00
Sobota 7.00
Neděle 7.30 a 10.30 9.00

Připadne-li slavnost na pracovní den, je mše svatá večer v 19.00.

V době adventní se v naší farnosti konají tzv. roráty. Mše svaté jsou od pondělí do soboty pouze ráno v 6.00 (čtvrteční večerní bohoslužba v Nikolčicích se neruší).

Dětská mše svatá je ve středu v 17.30 – od 17.00 zpívání na staré škole (mimo prázdniny).

V pátek mše svatá pro mládež – zpívá SchOK (kromě prvního pátku v měsíci).

Svátost smíření je možno přijmout půl hodiny před každou mší svatou (kromě neděle).
Před velkými slavnostmi bývá tzv. Zpovědní den – sobota dopoledne a zpovídá více kněží (9.00 – 12.00).

Adorace před eucharistií bývá během roku v neděli ve 14.00 (v postní době křížová cesta). Každý poslední pátek v měsíci je po večerní mši svaté hodinová tichá adorace.

Modlitební společenství nad Biblí je každou středu v 18.30.

Mariánská pobožnost s rozjímavou modlitbou růžence je každý čtvrtek v 18.00/v zimě 17.00.

Klub maminek MIKEŠ (budova staré školy)

Pondělí: 10.00 – 12.00 malé děti ; 15.30 – 18.00 společenství (modlitby matek)

Úterý: 15.30 – 18.00 výtvarná dílna dětí s maminkami

Čtvrtek: 15.30 – 18.00 malé děti s maminkami

Pátek:18.00 – 20.00 výtvarná dílna (starší děti s maminkami)

Klub aktivních seniorů KLAS (klubovna v suterénu Orlovny)

Pondělí: 16.00 – 18.00 (klubová činnost)

Čtvrtek: rehabilitační cvičení žen (více informací u paní Krušinové)

BOHOSLUŽBY V OKOLNÍCH FARNOSTECH:

Doporučujeme zkontrolovat aktuální stav na www.ibohosluzby.cz.

Sobotní mše s nedělní platností:
Bohumilice – 16.00 zimní čas a 18.00 letní čas; Kobylí na Moravě – 17.00 zimní čas a 18.00 letní čas; Velké Hostěrádky 17.00; Velké Němčice – 18.00 zimní čas a 19.00 letní čas.

Nedělní bohoslužby:
Boleradice – 9.30; Borkovany – 10.30; Bořetice u Hustopečí – 8.00; Brumovice na Moravě- 7.30; Diváky – 11.00; Horní Bojanovice – 8.00; Hustopeče u Brna – 9.30; Klobouky u Brna – 10.30; Kobylí na Moravě – 11.00; Krumvíř – 9.30; Křepice u Hustopečí- 9.30; Kurdějov – 10.00; Měnín – 9.00; Moutnice – 7.30 a 10.30; Nikolčice – 9.00; Nosislav – 8.00; Šaratice – 9.00; Telnice – 9.00; Těšany – 9.00; Velké Němčice – 11.00; Žatčany – 9.30; Židlochovice – 9.30 a 18.00. Přehled bohoslužeb v hustopečském děkanství platný ke dni 3. 11. 2019 je ke stažení zde.