Finanční pomoc

Tak jako každá farnost je i ta naše odkázána na finanční pomoc a dary od svých farníků (ale nejen od nich). Hlavním zdrojem příjmů jsou sbírky při nedělních bohoslužbách. Jelikož však doba pokročila, rozhodli jsme se využít možnosti bezhotovostního darování finančních prostředků ať už jednorázovým příkazem k úhradě anebo formou trvalého příkazu k úhradě.

Jaké informace je potřeba znát pro bezhotovostní platbu?

  1. Číslo účtu: 195470917/0300
  2. Konstantní symbol:
    • 0558 (nebo bez uvedení KS) – bez udání účelu platby
    • 0548 – pastorace – z darů určených na pastoraci budou hrazeny částečně či úplně různé pastorační aktivity farnosti, které se v daném roce uskuteční. Jedná se např. o vyučování náboženství, pomůcky pro katechety a pro katechezi před přijetím svátostí a různé akce, které podporují nebo usnadňují pastorační péči ve farnosti.
    • 0538 – provoz kostela – běžný provoz farnosti zahrnuje jednak režijní náklady, zejména úhradu elektrické energie – topení a světlo v kostele. Menší část je určena na nákup bohoslužebných potřeb, výzdobu kostela, provoz farní kanceláře a ostatní drobné režie. Z provozu kostela se hradí i běžné opravy v kostele a na faře.

Můžete použít i QR kód pro rychlou platbu přes Vaši bankovní aplikaci v mobilním telefonu. Číslo účtu je již předvyplněno, stačí zadat částku, popř. konstantní symbol pro určení účelu platby.QR platba

Další možností finančního příspěvku je registrace do fondu PULS.