Rok 2010

Jubilejní Tříkrálová sbírka

Fotky z již tradiční Tříkrálové sbírky. Díky za ně patří Petru Krupičkovi a Josefu Fraňkovi.

168 Photos

Koledování dětí z naší základní školy

Na závěr doby vánoční nám přišly do kostela zazpívat děti z naší základní školy.

24 Photos

Burza dětského oblečení

Maminky z klubu Mikeš uspořádaly v sobotu 23. ledna burzu dětského oblečení a potřeb pro děti.

14 Photos

Svíčky z Vranova u Brna

Během celého měsíce února jsme prodejem nádherných zdobených svíček podpořili řeholní komunitu sester františkánek z Vranova u Brna.

13 Photos

Masopust 2010

Maminky z klubu Mikeš se postaraly o Masopustní průvod konaný 14. února.

63 Photos

Udělování popelce

Na Popeleční středu, při večerní bohoslužbě s udílením popelce na znamení pomíjivosti a hříšnosti, si mohl každý vzít kamínek připomínající, že naše srdce jsou mnohdy kamenná a bezcitná a postní doba že je příležitostí k obrácení a změně života tak aby se naše srdce stala lidštějšími a milujícími nejen Boha, ale také každého člověka bez rozdílů.

30 Photos

Kalousové

V sobotu 6. února jsme zjistili, že se na bříze ve farním dvoře uhnízdila kolonie sov, přesněji Kalousů ušatých (celkem jich bylo 12). V neděli jsme je mohli ukázat také dětem.

11 Photos

Zelený čtvrtek

Letošní rok se u nás opět konalo na Zelený čtvrtek umývání nohou.

6 Photos

Velký pátek

Velký pátek začal společnou modlitbou Breviáře, pokračoval poslední křížovou cestou (není na fotografiích) a končil Velkopátečními obřady.

44 Photos

Bílá sobota a neděle zmrtvýchvstání

Ráno jsme se opět sešli ke společné modlitbě Breviáře a poté jsme se již připravovali na slavení Velikonoční vigilie. V neděli se při obou mších svatých světily pokrmy.

82 Photos

45. narozeniny

Ani letos jsme nezapomněli na narozeniny našeho O. Jiřího, který letos dostal netradiční dárek - poukaz na let horkovzdušným balónem.

34 Photos

Svatodušní vigilie

I letošní rok jsme se večer přes slavností Ducha svatého připravovali na přijetí jeho darů Světelným růžencem.

30 Photos

Slavnost Ducha svatého

Při slavnosti Ducha svatého děti zapalovaly svíčky symbolizující jeho dary.

10 Photos

Netradiční křest

Při nedělní bohoslužbě se konal jeden netradiční křest.

35 Photos

První Noc kostelů

Letos jsme se poprvé zapojili do akce s názvem Noc kostelů.

108 Photos

První zpověď

V sobotu, před prvním svatým přijímáním, přistoupily prvokomunikanti ke svaté zpovědi. Nakonec nechybělo ani tradiční symbolické pálení hříchů.

24 Photos

Třetí farní den

Letos se konal již třetí farní den, a protože bylo velké teplo, stupnice teploměru na sluníčku vylezla hodně nad třicet, byla tou nejvděčnější atrakcí hadice a studená voda.

214 Photos

Žehnání aktovek - Nikolčice

Letos poprvé se v Nikolčicích konalo žehnání aktovek. Jak to při něm vypadalo Vám ukáží naše fotografie.

76 Photos

Žehnání aktovek - Šitbořice

Již čtvrtý "ročník" žehnání aktovek v naší farnosti.

35 Photos

Dětský den - 2010

Již potřetí se mohli sejít děti a dospělí na farní zahradě u příležitosti konce letních prázdnin.

208 Photos

Let balónem

Letos dostal náš pan farář k narozeninám poukaz na let balónem. I přes počáteční strach se nakonec rozhodl letět a určitě na tento zážitek jen tak nezapomene.

187 Photos

Pohřeb p. Topenčíka

Pár fotografií z pohřbu tatínka našeho pana faráře.

53 Photos

Hody

Slavení hodů a výročí posvěcení našeho kostela.

60 Photos

Pouštění draků

Co se dá dělat v sobotu odpoledne? Navíc když fouká svěží vítr? No přece pouštět draky!

91 Photos

Poděkování za úrodu - Nikolčice

Děkování za úrodu v sousední farnosti.

28 Photos

Misijní koláč

Charitativní akce s názvem Misijní koláč, která se odehrála jak u nás v Šitbořicích, tak i v Nikolčicích.

73 Photos

Světelný průvod

Večerní průvod z kostela na místní hřbitov s rozžatými kahánky.

35 Photos

Dušičková pobožnost

Každoročně konaná tzv. Dušičková pobožnost na místním hřbitově.

21 Photos

Den bible

Akce Den bible (letos rozdělena do dvou nedělí) byla určena hlavně pro děti. Ty se s biblí seznamovaly i pomocí různých her a vědomostních soutěží.

76 Photos

Posezení u cimbálu...

aneb farní Silvestr - akce uspořádána ke konci liturgického roku.

71 Photos

Advent

Kolekce fotografií z letošního adventu obsahuje fotografie z přípravy velkého adventního věnce (letos se přemístil z parku ve středu obce ke kostelu), svěcení věnců u nás i v Nikolčicích, pohledu na ranní mše - tzv. roráty a na to, jak se u nás prodávala náboženská literatura.

119 Photos

Mikulášská nadílka

I letos nezapomněl sv. Mikuláš na naše děti a opět jim přinesl něco sladkého. Ovšem ještě před vlastním rozdáváním si pro nás mládež připravila scénku.

73 Photos

Konec roku

Poslední dny roku - svěcení vína na svátek sv. Jana a novoroční přípitek po noční adoraci před kostelem.

32 Photos