Rok 2010

Jubilejní Tříkrálová sbírka

Fotky z již tradiční Tříkrálové sbírky. Díky za ně patří Petru Krupičkovi a Josefu Fraňkovi.

Koledování dětí z naší základní školy

Na závěr doby vánoční nám přišly do kostela zazpívat děti z naší základní školy.

Burza dětského oblečení

Maminky z klubu Mikeš uspořádaly v sobotu 23. ledna burzu dětského oblečení a potřeb pro děti.

Svíčky z Vranova u Brna

Během celého měsíce února jsme prodejem nádherných zdobených svíček podpořili řeholní komunitu sester františkánek z Vranova u Brna.

Masopust 2010

Maminky z klubu Mikeš se postaraly o Masopustní průvod konaný 14. února.

Udělování popelce

Na Popeleční středu, při večerní bohoslužbě s udílením popelce na znamení pomíjivosti a hříšnosti, si mohl každý vzít kamínek připomínající, že naše srdce jsou mnohdy kamenná a bezcitná a postní doba že je příležitostí k obrácení a změně života tak aby se naše srdce stala lidštějšími a milujícími nejen Boha, ale také každého člověka bez rozdílů.

Kalousové

V sobotu 6. února jsme zjistili, že se na bříze ve farním dvoře uhnízdila kolonie sov, přesněji Kalousů ušatých (celkem jich bylo 12). V neděli jsme je mohli ukázat také dětem.

Zelený čtvrtek

Letošní rok se u nás opět konalo na Zelený čtvrtek umývání nohou.

Velký pátek

Velký pátek začal společnou modlitbou Breviáře, pokračoval poslední křížovou cestou (není na fotografiích) a končil Velkopátečními obřady.

Bílá sobota a neděle zmrtvýchvstání

Ráno jsme se opět sešli ke společné modlitbě Breviáře a poté jsme se již připravovali na slavení Velikonoční vigilie. V neděli se při obou mších svatých světily pokrmy.

45. narozeniny

Ani letos jsme nezapomněli na narozeniny našeho O. Jiřího, který letos dostal netradiční dárek - poukaz na let horkovzdušným balónem.

Svatodušní vigilie

I letošní rok jsme se večer přes slavností Ducha svatého připravovali na přijetí jeho darů Světelným růžencem.

Slavnost Ducha svatého

Při slavnosti Ducha svatého děti zapalovaly svíčky symbolizující jeho dary.

Netradiční křest

Při nedělní bohoslužbě se konal jeden netradiční křest.

První Noc kostelů

Letos jsme se poprvé zapojili do akce s názvem Noc kostelů.

První zpověď

V sobotu, před prvním svatým přijímáním, přistoupily prvokomunikanti ke svaté zpovědi. Nakonec nechybělo ani tradiční symbolické pálení hříchů.

Třetí farní den

Letos se konal již třetí farní den, a protože bylo velké teplo, stupnice teploměru na sluníčku vylezla hodně nad třicet, byla tou nejvděčnější atrakcí hadice a studená voda.

Žehnání aktovek - Nikolčice

Letos poprvé se v Nikolčicích konalo žehnání aktovek. Jak to při něm vypadalo Vám ukáží naše fotografie.

Žehnání aktovek - Šitbořice

Již čtvrtý \"ročník\" žehnání aktovek v naší farnosti.

Dětský den - 2010

Již potřetí se mohli sejít děti a dospělí na farní zahradě u příležitosti konce letních prázdnin.

Let balónem

Letos dostal náš pan farář k narozeninám poukaz na let balónem. I přes počáteční strach se nakonec rozhodl letět a určitě na tento zážitek jen tak nezapomene.

Pohřeb p. Topenčíka

Pár fotografií z pohřbu tatínka našeho pana faráře.

Hody

Slavení hodů a výročí posvěcení našeho kostela.

Pouštění draků

Co se dá dělat v sobotu odpoledne? Navíc když fouká svěží vítr? No přece pouštět draky!

Poděkování za úrodu - Nikolčice

Děkování za úrodu v sousední farnosti.

Misijní koláč

Charitativní akce s názvem Misijní koláč, která se odehrála jak u nás v Šitbořicích, tak i v Nikolčicích.

Světelný průvod

Večerní průvod z kostela na místní hřbitov s rozžatými kahánky.

Dušičková pobožnost

Každoročně konaná tzv. Dušičková pobožnost na místním hřbitově.

Den bible

Akce Den bible (letos rozdělena do dvou nedělí) byla určena hlavně pro děti. Ty se s biblí seznamovaly i pomocí různých her a vědomostních soutěží.

Posezení u cimbálu...

aneb farní Silvestr - akce uspořádána ke konci liturgického roku.

Advent

Kolekce fotografií z letošního adventu obsahuje fotografie z přípravy velkého adventního věnce (letos se přemístil z parku ve středu obce ke kostelu), svěcení věnců u nás i v Nikolčicích, pohledu na ranní mše - tzv. roráty a na to, jak se u nás prodávala náboženská literatura.

Mikulášská nadílka

I letos nezapomněl sv. Mikuláš na naše děti a opět jim přinesl něco sladkého. Ovšem ještě před vlastním rozdáváním si pro nás mládež připravila scénku.

Konec roku

Poslední dny roku - svěcení vína na svátek sv. Jana a novoroční přípitek po noční adoraci před kostelem.