Scholička Šitbořice (SchOK)

Hrajeme k Mikuláši

Do našeho kostela zavítal sv. Mikuláš a naděloval dětem. Chcete se podívat?

Konec školního roku 2005

Jak jsme slavili konec školního roku 2005 - společné grilování ministrantů a Scholičky Šitbořice.

Soustředění v Horních Věstonicích

Nejen ministranti jezdí na výlety. My jsme byly také v Horních Věstonicích.

U živého betléma

Každý rok hrajeme u živého betléma. Tyto fotky jsou z roku 2005.

SchOK v Mikulově

Vystoupení našeho SchOKu v Mikulově při pouti.

MINIFEST

Na sklonku léta se na farní zahradě poprvé uskutečnila akce s názvem NINIFEST, kterou pořádal náš SchOK.