Rok 2006

Velikonoce

Směs fotografií z velikonoc - Bílá sobota a Velikonoční neděle.

32 Photos

Poutní místa ve Francii

Jak pan farář putoval Francií. Byl tam týden a hned po příjezdu se s námi o své zážitky podělil. Můžete prohlédnout i pár fotek.

51 Photos

Stavění máje

Jak se již stalo tradicí, tak i letos, 6. května se na farní zahradě konalo Stavění máje včetně nočního hlídání.

117 Photos

Kácení máje

V sobotu 19. června 2006 se uskutečnilo kácení máje. I přes sraz veteránů, hasičské závody a MS ve fotbale se na faře sešlo asi 20 dětí. Hlavní úkol byl jasný: pokácet májku. To se podařilo a poté přišly na řadu různé hry, hlavně fotbal.

21 Photos

Boží tělo

V naší farnosti jsme 18. června 2006 slavili slavnost Těla a Krve Páně. Na mši svaté v 10.30 se konal i slavnostní průvod s žehnáním. Jelikož bylo pěkné počasí, průvod se konal kolem kostela.

33 Photos

Verše a obrazy

V neděli 2. dubna 2006 proběhla na Orlovně výstava obrazů akademické malířky Renaty Bartoňové z Brna. Akvarelové krajiny, křížová cesta i zátiší si prohlédla více než stovka návštěvníků. Během výstavy zazněly také verše Františka Trtílka, faráře z nedalekých Klobouk u Brna, který tak spolu se Zdenkou Kaňovou představil svoji novou sbírku básní.

23 Photos

Pouť u Svaté - Křepice

V neděli 2. července se konala v Křepicích pouť, na kterou se vypravilo i pár farníků z naší farnosti.

47 Photos

Charismatická konference - České Budějovice

Ve dnech 19. - 23. července proběhla ve sportovní hale v Českých Budějovicích 17. katolická charismatická konference, jejímž mottem byl verš: "Hospodine, dílo svých rukou neopouštěj" (Ž 138,8). Tato konference je vrcholným setkáním všech lidí, kteří procházejí tzv. charismatickou obnovou.

68 Photos

Dětský den

O tom, že máme ve farnosti šikovné maminky, není snad už pochyb. Mohl jsem se o tom přesvědčit na vlastní oči ve středu 30. srpna, kdy pořádali na farní zahradě Dětský den.

32 Photos

Diecézní pouť rodin

V sobotu 2. září se uskutečnilo ve Žďáru nad Sázavou už třetí setkání rodin a farností s Otcem biskupem Vojtěchem v areálu bývalého kláštera, dnes zámku hraběte Kinského, který převzal nad tímto setkáním záštitu.

84 Photos

Žehnání aktovek

O první zářijové neděli při hrubé mši svaté jsme mohli prožít s našimi školáky zvláštní obřad žehnání školních aktovek.

24 Photos

Chaloupky

Tématem letošních chaloupek, kterých se zúčastnili jak šitbořské děti, tak i školáci z Měnína a okolí, byl Divoký západ. V tomto duchu probíhaly všechny hry a soutěže.

54 Photos

Hody

Přinášíme pár fotek z letošních hodů. Všechny se týkají našeho kostela, pana faráře a stárků, plus malý přídavek - náhled do obecního muzea.

18 Photos

Mikeš - první narozeniny

V pondělí 2. října jsme se sešli na oslavě narozenin Mikeše. 60 maminek, babiček a dětí si pochutnalo na narozeninovém dortíku. Babičky dostaly od dětí papírové kytičky.

17 Photos

Než se rozejdem - koncert

V neděli 15. října odpoledne se uskutečnil koncert křesťanské skupiny “Než se rozejdem” z Hustopeč.

18 Photos

Drakiáda

V neděli 1. října se uskutečnila Drakiáda, na kterou přes nepřízeň počasí (nefoukal vítr a slabě pršelo) přišli dvě rodiny, které se vytrvale pokoušeli o nemožné - udržet draky na obloze.

3 Photos

Hudebně-literární odpoledne

Hodinový program autorského čtení veršů, aforismů a fejetonů pana Zdenka Janíka v přednesu brněnské herečky Dany Klichové - Hostinské, která mimo jiné hraje v pokračování úspěšného seriálu Četnické humoresky a za hudebně folklorního doprovodu skupiny paní Dany Křížové (housle) a chlapců z Boleradic (klarinet a cimbál) to nemělo chybu.

6 Photos

Mikuláš

Zase nás navštívil. Že nevíte kdo? No přece sv. Mikuláš.

80 Photos

Advent

Fotografie z žehnání adventních věnců, doprovodných akcí k výstavě betlémů a prodeje křesťanské literatury.

52 Photos

Detaily betlémů

Detaily betlémů pořízené při adventní výstavě v obecním muzeu různých velikostí a z různých materiálů.

23 Photos

Živý betlém

"Živý betlém", při kterém proběhla sbírka pro Diakonii ČCE - středisko Betlém v Kloboukách u Brna.

65 Photos

Vánoční koncert Nikolčice

10. ročník akce s názvem "Vánoční koncert v Nikolčicích" s překvapením. Tímto překvapením byli vzácní hosté Alfréd Strejček a Jitka Molavcová.

22 Photos

Vzpomínka na tříkrálovku 2006

Jak probíhala loňská tříkrálová sbírka u nás se můžete podívat ve fotogalerii, kde najdete zajímavé momentky z kostela, z vlastního koledování i z konečného dělení kořisti (koledy)

54 Photos