Mohlo by se vám líbit...

1 odpověď

 1. Alois Kaňa napsal:

  Posílám návrh textu přímluv pro neděli Ktřu Páně dne 11.1.2015

  Bratři a sestry, Kristus nám dává bohatství svého vykoupení. Proto s důvěrou prosme:

  Buď vůle tvá!

  1. Za církev, aby byla vždy a všude živým lidem Božím.

  Za církev, aby ve svém životě věrně zpřítomňovala Boží přislíbení.

  2. Za ty, kdo hledají Boha, aby se setkali se srozumitelným hlásáním evangelia.

  Za všechny, kdo svou starostlivostí o bližní zjevují Boží zájem o člověka, aby byli ve svém díle vytrvalí.

  3. Za ty, kdo zakládají rodiny, aby si uvědomili svou zodpovědnost v předávání víry dalším generacím.

  Za ty, kdo mají zodpovědnost za děti, aby ji dokázali přiblížit Krista.

  4. Za nemocné a strádající, aby se jejich tělesné utrpení proměnilo v duchovní užitek.

  Za umírající, aby mohli patřit na Boží tvář.

  5. Za mír ve světě a pronásledované křesťany.

  Za rodiče a kmotry, kteří při křtu na sebe vzali odpovědnost za křesťanskou výchovu nově pokřtěných.

  Bože, náš Otče, vyslyš naše prosby, vždyť jsi nás přijal za syny a dcery v Ježíši Kristu, našem Pánu. Amen.