Autor: Ladislav Lengál

Změna maximálního počtu osob na mších

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 16. 11. 2020 je povoleno, aby se s platností od 18. listopadu účastnilo bohoslužeb, svateb a pohřbů až 15 osob. Tento počet bude platit minimálně do 20. 11. 2020, jelikož se tento den bude upřesňovat další možné zmírnění tohoto nařízení. Pro naši farnost stále platí, že mše svatá ve všední den je pro ty, kteří si dali intenci a pro jejich (širší) rodinu do max. 15 osob. Nedělní mše je stále „bez lidu“.

Adventní misijní kalendář 2020

I když nás do adventu dělí ještě 2 týdny, vydalo Papežské misijní dílo Adventní misijní kalendář 2020, který je určen hlavně pro děti. Vzhledem k tomu, že zatím nikdo neví, jak budeme letošní advent prožívat a zdali např. vůbec budou tradiční roráty, doporučujeme s dětmi této možnosti využít. Ke stažení je barevná i černobílá verze k případnému vybarvení.

Farní informační zpravodaj – týden 47/2020

Nový Farní informační zpravodaj – týden 47/2020. I tento týden bude pan farář zpovídat. Tantokrát každý den od 16.30 do 17.30 v zákristii kostela sv. Mikuláše v Šitbořicích. Zveme zvláště děti, mládež a střední generaci, ale samozřejmě dojít může kdokoli. A těšíme se i na farníky z Nikolčic. Nezapomeňte na všechna hygienická opatření, která jsou stále v platnosti (roušky, desinfekce atd.).