Farní informační zpravodaj – týden 37/2020

Nový Farní informační zpravodaj – týden 37/2020. Od pondělí do pátku bude pan farář mimo farnost. Jeho první mše svatá po návratu bude až v pátek večer a po ní bude opět setkání se zájemci o svátost biřmování. Mimo to bude ještě ve středu v 15.00 pohřební mše svatá.

Mohlo by se vám líbit...