Slovo Otce Jiřího k aktuální situaci

Prosíme, přečtěte si informace od otce Jiřího k aktuální situaci v naší farnosti…

Moji milí – bratři a sestry v Kristu,

Přijměte, prosím, pár informací, které se týkají současnosti. Jak už všichni víte, tak vláda vyhlásila nouzový stav pro naši republiku.

Na základě „nouzového stavu“ se ruší veškeré pravidelné bohoslužby v našem kostele (včetně Křížových cest).

Toto opatření neplatí pro pohřby. Přesto vás prosím, aby v případě pohřbu přišli na bohoslužby jen přímí pozůstalí a blízcí známí.

Všichni věřící jsou do odvolání dispenzování od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Velmi vám doporučuji mše svaté sledovat ve sdělovacích prostředních a den Páně slavit v rodinném kruhu – www.mseonline.cz. Bohoslužby je možné sledovat na televizi Noe, Lux nebo si naladit rádio Proglas.

Velmi rád bych vám nabídl v neděli možnost přijmout Krista ve svátosti. Proto vám od 11.00 do 12.00 budu v našem kostele podávat Krista v Eucharistii. Přijďte vy, kteří:

– jste sledovali bohoslužbu ve sdělovacích prostředcích

– vy, kteří jste bez příznaků kašle, rýmy, zvýšené teploty…

– vy, kteří jste nebyli v posledních dnech v zahraničí.

Do kostela budete vstupovat po třiceti osobách, a to hlavním vchodem. Vycházet se bude zákristií (budou to organizovat ministranti).

Každý den bude náš kostel otevřen od 15.00 do 18.00 hod. k soukromé modlitbě. Prosím, dodržujte počet 30 lidí v kostele.

Mše svaté budu denně sloužit bez vás – tedy bez účasti lidu. Bohoslužby budu sloužit na ty úmysly, o které jste žádali. Pokud by někdo z vás nechtěl odsloužit mši svatou v daný termín, tak, prosím, dejte vědět na j.topencik@seznam.cz nebo telefon 731 619 807.

Můžeme se také připojit každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem. (převzato od České biskupské konference).

Moji milí, moc se těším na vás i na ty okamžiky, kdy se budeme moci opět v našem nově vymalovaném kostele setkávat. Stále na vás myslím a modlím se za vás, také prosím o modlitbu.

Váš duchovní otec

P. Jiří Topenčík, farář

Mohlo by se vám líbit...