Otec Jiří slaví…

20 let svého kněžství. Ve středu 26. června roku 1999 přijal náš Otec Jiří Topenčík z rukou brněnského biskupa kněžské svěcení. U nás v Šitbořicích je již 18 let. A co vše se za ten čas událo, to si můžete přečíst v následující gratulaci, která byla pronesena po dnešní mši svaté.

Náš milý otče Jiří,

ve středu 26. června uběhlo právě 20 let od Tvého kněžského svěcení a ve čtvrtek 27. června 20 let od Tvé primiční mše svaté v rodném Hodoníně.

Kolik to je, 20let? Je to hodně, nebo málo? Z pohledu věčnosti jako kapka v moři, z pohledu lidského života je to jeho poměrně významná část. Ty jsi před 20 lety řekl Bohu své ANO, klečel jsi tehdy před otcem biskupem a Bůh skrze něho vložil do Tvých kněžských rukou veliké milosti. Se svátostným kněžstvím tím na Tvá bedra vložil také mnoho křížů – nejen Tvých vlastních, ale také taky křížů Tvých oveček.  A my dnes přicházíme hlavně děkovat.

Zapátrali jsme v archivních materiálech a dobře poslouchejte, co jsme všechno zjistili:
Jen za těch 18 let kněžské služby v Šitbořicích:
·         pokřtil pan farář u nás 207 lidí, – ( PRVNÍ Z NICH BYLA PRÁVĚ TADY VENDULKA – podívejte, jak krásných je 18 let)
·         svátost manželství zprostředkoval 111 manželským párům,
·         připravil a ke svátosti biřmování přivedl 197 biřmovanců,
·         připravil a první svaté přijímání udělil 252 dětem,
·         za těch 20 let kněžství odsloužil celkem 10 135 mší svatých. Když průměrně 1 mše svatá trvá hodinu, je to plných 608 100 minut při mší svatých. Když v počtech půjdeme ještě dál, náš otec Jiří odsloužil tedy u oltáře 422 dnů – což je bez přestání 1 celý rok a 2 měsíce k tomu.


A to ještě vůbec nejsou započteny hodiny strávené ve zpovědnicích, u lůžek nemocných, doprovázením zemřelých… Věřím, že to vše má přesně evidováno s láskou jen dobrý Bůh a že má z Tebe radost, stejně jako my, že Tě v Šitbořicích jako kněze máme a snad, dá-li Pán a otec biskup, ještě dlouho mít budeme.

Chceme tedy za nás, ale i za všechny Tvé ovečky minulé i budoucí poděkovat za obětavou kněžskou službu, porozumění a povzbuzení, za Tvoje krásná a hluboká kázání a otcovské doprovázení, za přátelství. Přejeme Ti, aby Ti kněžství nikdy nezevšednělo, aby Tě stále vábilo a vonělo, tak, jako na začátku. Abys stále žasl nad tajemstvími, která zprostředkováváš a abys měl pořád, tak jak Tě známe, pokoru a radost dítěte, dnes už krásně skloubenou s moudrostí zralého muže. Ať Tě i nadále dobrý Bůh zahrnuje svojí přízní a ochranou a Matka Boží Panna Maria ať Tě nese svými přímluvami.

Milý otče Jiří, ať jsi stále zdravý a šťastný kněz, náš kněz! A kéž i my jsme Ti jednou na věčnosti slávou a požehnáním.
Když jsi odpovídal na otázku, co by sis k výročí přál, říkal jsi: „ať je mám zas všechny v kostele“.  Budeme se modlit za to, aby, dá-li Pán, se Ti toto krásné přání vyplnilo. Přijmi tedy těchto 20 růží jako poděkovaní za každičký rok a dárek od nás, všech svých farníků, si už vybereš sám.

Mgr. Jiří Topenčík

Mohlo by se vám líbit...