Svatý Mikuláš

Začátkem adventu si 6. prosince připomínáme a v naší farnosti zároveň slavíme jako svého patrona světce velmi oblíbeného hlavně dětmi a to svatého Mikuláše.

Mikuláš je světcem velice slavným.

V jeho svátku se mísí legenda s historií. Historicky doložená data říkají, že Mikuláš se stal kolem roku 300 ještě jako mladý muž biskupem v Myře v tehdejší Lykii. K jeho smůle zde brzy poté začalo pronásledování křesťanů. Tehdy vládl krutý a bezohledný G. V. Maximinus. Množství křesťanů bylo zajato. Do zajetí se kolem roku 310 dostal i Mikuláš a v žaláři byl těžce trýzněn. Vše přestál a ještě poznamenán utrpěným mučením vystoupil roku 325 na slavném koncilu nicejském. Více se o něm skutečně neví, pouze je známo jen přibližné datum biskupova úmrtí – byl to 6. prosinec, někdy mezi lety 345 – 351.

Mikulášův kult se šířil asi po dvě staletí po jeho smrti. Nejprve se rozšířil po celé řecké církvi a později i do slovanských zemí. K největšímu Mikulášovu uctívání docházelo od 8. století v Rusku, jehož je od té doby patronem. Váhavě se pak šířil Mikulášův kult také v Evropě. Například od 10. století jej zaznamenáváme v Německu, Francii a Anglii.

Mikuláš je patronem nejen Ruska a Lotrinska ale také úctyhodného počtu profesí a řemesel. Především pak ministrantů, dětí, poutníků a cestujících, advokátů, soudců, notářů, obchodníků, lékárníků, hostinských, obchodníků s vínem, rybářů, námořníků, pekařů, řezníků, sládků, lihovarníků, sedláků, tkalců, svíčkařů, kameníků, knihařů, knoflíkářů, zajatců aj. Lidé jej prosí za šťastnou svatbu a hledají u něho ochranu proti nebezpečí vody a moře, obracejí se k němu doufajíce ve znovuzískání ukradených předmětů a žádají záštitu před zloději.

Tradice kolem Mikulášovy osoby je dnes velmi specifická. V předvečer 6. prosince navštěvuje muž s bílým vousem v doprovodu čerta a anděla děti a obdarovává je nebo naopak je kárá. Vždycky jim však něco nadělí. Tento zvyk má počátky v 10. století, kdy vznikl v Německu. Vztahuje se k legendě, podle které se hrála v klášterních školách takzvaná biskupská hra, při níž jeden žák přebíral jednou v roce funkci opata nebo i biskupa a „vládl“ nad klášterem a nad školou. Zprvu se tato hra konala 28. prosince, teprve od 13. století byla přeložena na den sv. Mikuláše. Krajově i národnostně se liší jak oblečení tak i jméno Mikuláše. Postava, která dnes všeobecně vystupuje jako Mikuláš, byla ovšem vytvořena teprve před 100 lety malířem Moritzem von Schwind. Výtvarník mu namaloval dlouhý bílý vous a oblékl jej do kožešinou lemovaného pláště s kapucí. U nás je Mikuláš tradičně znázorňován jako starší biskup s vousem v patřičném liturgickém rouchu (ornát).

U nás bude Mikulášská nadílka v neděli 9. prosince 2007 ve 14.00 v kostele sv. Mikuláše. Je pouze zapotřebí, aby děti přinesli vlastní rukou namalovaný obrázek sv. Mikuláše, za který dostanou sladkou nadílku. Všichni jsou srdečně zváni.

image_pdfUložit jako PDFimage_printVytisknout

Mohlo by se vám líbit...