Charismatická konference 2007

Katolická charismatická konference se uskuteční od 25. do 29. července 2007 v Brně. Konference má požehnání brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho, který ji už léta do Brna zval. Hlavní program se uskuteční v moderním pavilonu F na brněnském výstavišti (BVV). Stravování bude zajištěno velkokapacitní jídelnou v pavilónu G1, který přímo sousedí s přednáškovým pavilónem F.

Podrobné informace k organizaci a programu najdete začátkem března na stránkách charismatické obnovy. Konferenci je věnováno také právě vydávané číslo časopisu Effatha, jehož součástí bude přiložená konferenční přihláška. Velmi však usnadníte organizátorům práci, pokud se přihlásíte přes internet, případně pomůžete s vyplněním formuláře těm, kteří nejsou počítačově zruční. Přihlašování bude spuštěno na výše uvedených stránkách 1. března 2007.

Mohlo by se vám líbit...