Farní informační zpravodaj – týden 46

Nový Farní informační zpravodaj – týden 46.

Jen pár maličkostí:

  1. po celý týden nebudou mše svaté (pan farář odjede na excercicie)
  2. náboženství nebudou mít tyto třídy: šestá, sedmá, osmá a devátá
  3. v sobotu nebude příprava na biřmování
  4. v sobotu 9.12. se uskuteční farní pouť do Prahy. Zájemci se mohou napsat na seznam v kostele pod kůrem. Cena bude asi 400,- Kč.

Mohlo by se vám líbit...