Žehnání aktovek

O první zářijové neděli při hrubé mši svaté jsme mohli prožít s našimi školáky zvláštní obřad žehnání školních aktovek.

Vlastnímu žehnání předcházel obětní průvod, při kterém přinášeli děti k oltáři různé školní potřeby jako například školní aktovku, psací potřeby, pravítko, výkres, knihu, žákovskou knížku, globus a hudební nástroj, které byly položeny před oltář. Na modlitbu Otče náš, vytvořili děti spojeni za ruce, kruh kolem oltáře. Pozdravení pokoje šli potom předat lidem v lavicích. Na závěr mše před požehnáním si vzali aktovky, které doposud leželi před bočním oltářem, na záda a předstoupili před oltář, kde se Otec Jiří nad nimi pomodlil žehnací modlitbu a pokropil je svěcenou vodou. Na dotaz kněze, kdo má pro něho v aktovce svačinu, se přihlásila jediná (pozorná) školačka. A tak i kněz si přišel na své a se svačinou v ruce odcházel s ministranty do sakristie. Myslím si, že vznikla zase jedna pěkná tradice hodna následování. Také z této vydařené akce vám nabízíme několik fotografií.

Mohlo by se vám líbit...