Pořád se něco děje – informace o chystaných akcích

  • Od 26.dubna každou středu za příznivého počasí po dětské mši svaté od 18.00 se můžeme scházet – děti i dospěláci – na farní zahradě k hodinovému posezení u ohně s opékáním a děti ke hrám. Všichni jste srdečně zváni, bez ohledu na věk. Opékače si přineste vlastní.
  • Od neděle 23.dubna je opět v provozu farní kavárna v klubu maminek MIKEŠ ve staré škole. Přijměte pozvání i s dětmi k posezení u kávy,čaje nebo limonády a děti mohou využít prostoru klubu ke hrám. Přijďte, těšíme se na Vás.
  • V pondělí 8.května proběhne XVI. ročník MARIÁNSKÉ ŠTAFETY v Těšanech. Program je následující: v 9.30 sraz v prostorách orlovny (bývalá fara), v 10.00 mše svatá v kostele, v 11.00 prohlídka prostor a sportovišť jednoty a zahájení sportovního programu (pro děti jsou připraveny soutěže u několika stanovišť mj. střelba laserovou puškou na cíl), od 14.00 je připraven atraktivní program ve kterém bude zajímavý sportovní zápas a ukázka motocyklů Harley Davidson. Občerstvení je zajištěno.

Mohlo by se vám líbit...