Rok 2011

  • Rok 2011
Tříkrálová sbírka

Fotografie z Tříkrálové sbírky z naší farnosti, která byla opět rekordní.

Velikonoční dílny

V prostorách staré školy, konkrétně v klubovně KLASu, se v době postní konaly tzv. Velikonoční dílny. Děti si mohly vyrobit svoji vlastní svíčku nebo kraslici.

Velký úklid

Tak jako maminky a jejich dcery před velikonočními svátky uklízí svoje domovy, tak se i naše mládež dala do velkého úklidu domu Páně.

Květná neděle

Fotografie z Květné neděle se žehnáním ratolestí a slavnostního průvodu do kostela.

Sederová večeře

Sederová večeře neboli Seder (hebrejsky: סדר‎‎, pořádek) je slavnostní večeře sloužící jako připomínka vyvedení Izraele z egyptského otroctví. Seder má přesně stanovený průběh a pořadí úkonů (odtud jeho název). Kromě pojídání symbolických pokrmů se předčítají texty z Pesachové Hagady.

Zelený čtvrtek

Liturgie Zeleného čtvrtku v Nikolčicích i u nás v Šitbořicích.

Modlitba breviáře

Modlení ranních chval, které se uskutečňuje vždy na Velký pátek a Bílou sobotu.

Bílá sobota

Obřady tzv. Velké noci, po kterých následuje již tradiční agapé - pohoštění v klubovně KLASu.

Žehnání pokrmů

Tradiční žehnání pokrmů v neděli po Bílé sobotě. Vedle již tradičních pokrmů jako je beránek, koláče a vajíčka se letos objevil trochu netradiční smažený řízek.

Velikonoční pondělí

Jelikož měl další den Otec Jiří narozeniny, odehrála se gratulace na ranní mši svaté. Samozřejmostí je i každoroční návštěva koledníků na faře, která se neobejde bez vymrskání maminky pana faráře.

Noc kostelů

Druhý ročník této mezinárodní akce (konala se v Německu, Rakousku, u nás a na Slovensku). Před vlastním zahájením se děti mohly zúčastnit malé vědomostní soutěže.

Čtvrtý farní den

V sobotu 18. června se u nás opět konala akce s názvem Farní den (také bychom mu mohli říkat „Třešňový den“ pro to neuvěřitelné množství třešní ať už na faře anebo v okolí Šitbořic). Děti se opět mohly zúčastnit bojovky s názvem Šitbořská stezka – putování po okolí obce (letos hlavně Domaniny a Staré hory) s plněním různých úkolů, maminky mezitím řádily s dětmi na farní zahradě. Po vyhlášení výsledků přišel čas na nějaké to ogrilované masíčko a sladkou dobrotu v podobě různých buchet a zákusků, které připravily ochotné maminky a babičky a také boj o puding z táborového kotlíku. Hlavně ale nesmím zapomenout na sjezd na laně, který slavil fenomenální úspěch spolu s barvičkami na tělo. Tolik indiánů v Šitbořicích ještě nikdy nebylo. I když ke konci nám počasí moc nepřálo, přece jen většina lidí vydržela až do 22. hodiny na slíbený ohňostroj.

Věčné sliby sestry Marie

Šestého srpna, sobota, byla pro naši farnost něčím výjimečným. Naše rodačka Pavlína Kašparová složila věčné sliby řádu sester Dominikánek v Bojkovicích u Uherského Brodu.

Deset let v Šitbořicích

Pár fotografií vztahující se k desátému výročí příchodu O. Jiřího Topenčíka do naší farnosti.

Dětský den 2011

Další vyvedená akce, tentokrát se jednalo o Dětský den k příležitosti konce prázdnin. Odpoledne plné her, soutěží a hlavně sladkých odměn.

Žehnání aktovek

Na začátku školního roku opět pan farář žehnal dětem jejich aktovky a batohy.

Soustředění v Lažánkách

Poslední setkání biřmovanců před svátostí biřmování na faře v Lažánkách.

Začátek školního roku v Nikolčicích

Pár fotografií z oslavy začátku školního roku v Nikolčicích.

Hody

Hodová mše svatá, při které jsme děkovali za úrodu.

Biřmování

Devátého října u nás proběhlo biřmování, při kterém přijalo dary Ducha svatého na padesát biřmovanců.

Odpoledne plné her

Jedno sobotní odpoledne a stolní hry pro děti. Zábava pro všechny bez ohledu na věk.

Světelný růženec

Již tradiční světelný růženec v naší farnosti.

Misijní koláč

Týden před Misijní nedělí se u nás koná akce s názvem Misijní koláč, kde naši farníci napečou a následně nabízí své výtvory pro podporu sbírky na misie.

Světelný průvod

Kolem Dušiček se již tradičně koná tzv. Světelný průvod na místní hřbitov.

Dušičková pobožnost

Dušičková pobožnost konající se na místním hřbitově.

Svatohubertská mše svatá

Fotografie z přípravy, samotné mše svaté a následného posezení na hájence.

Advent

Doba adventní ve fotografiích.

Krmení zvířátek

Každý rok na Štědrý den děti dávají zvířátkům na přilepšenou různé pochoutky.

Vánoční scénka v Nikolčicích

Na Štědrý den se v kostele v Nikolčicích konala scénka, kterou si připravily místní děti.

Novoroční přípitek

Silvestrovský přípitek po půlnoční adoraci.