Rok 2010

Jubilejní Tříkrálová sbírka

Fotky z již tradiční Tříkrálové sbírky. Díky za ně patří Petru Krupičkovi a Josefu Fraňkovi.

168 Fotky

Koledování dětí z naší základní školy

Na závěr doby vánoční nám přišly do kostela zazpívat děti z naší základní školy.

24 Fotky

Burza dětského oblečení

Maminky z klubu Mikeš uspořádaly v sobotu 23. ledna burzu dětského oblečení a potřeb pro děti.

14 Fotky

Svíčky z Vranova u Brna

Během celého měsíce února jsme prodejem nádherných zdobených svíček podpořili řeholní komunitu sester františkánek z Vranova u Brna.

13 Fotky

Masopust 2010

Maminky z klubu Mikeš se postaraly o Masopustní průvod konaný 14. února.

63 Fotky

Udělování popelce

Na Popeleční středu, při večerní bohoslužbě s udílením popelce na znamení pomíjivosti a hříšnosti, si mohl každý vzít kamínek připomínající, že naše srdce jsou mnohdy kamenná a bezcitná a postní doba že je příležitostí k obrácení a změně života tak aby se naše srdce stala lidštějšími a milujícími nejen Boha, ale také každého člověka bez rozdílů.

30 Fotky

Kalousové

V sobotu 6. února jsme zjistili, že se na bříze ve farním dvoře uhnízdila kolonie sov, přesněji Kalousů ušatých (celkem jich bylo 12). V neděli jsme je mohli ukázat také dětem.

11 Fotky

Zelený čtvrtek

Letošní rok se u nás opět konalo na Zelený čtvrtek umývání nohou.

6 Fotky

Velký pátek

Velký pátek začal společnou modlitbou Breviáře, pokračoval poslední křížovou cestou (není na fotografiích) a končil Velkopátečními obřady.

44 Fotky

Bílá sobota a neděle zmrtvýchvstání

Ráno jsme se opět sešli ke společné modlitbě Breviáře a poté jsme se již připravovali na slavení Velikonoční vigilie. V neděli se při obou mších svatých světily pokrmy.

82 Fotky

45. narozeniny

Ani letos jsme nezapomněli na narozeniny našeho O. Jiřího, který letos dostal netradiční dárek - poukaz na let horkovzdušným balónem.

34 Fotky

Svatodušní vigilie

I letošní rok jsme se večer přes slavností Ducha svatého připravovali na přijetí jeho darů Světelným růžencem.

30 Fotky

Slavnost Ducha svatého

Při slavnosti Ducha svatého děti zapalovaly svíčky symbolizující jeho dary.

10 Fotky

Netradiční křest

Při nedělní bohoslužbě se konal jeden netradiční křest.

35 Fotky

První Noc kostelů

Letos jsme se poprvé zapojili do akce s názvem Noc kostelů.

108 Fotky

První zpověď

V sobotu, před prvním svatým přijímáním, přistoupily prvokomunikanti ke svaté zpovědi. Nakonec nechybělo ani tradiční symbolické pálení hříchů.

24 Fotky

Třetí farní den

Letos se konal již třetí farní den, a protože bylo velké teplo, stupnice teploměru na sluníčku vylezla hodně nad třicet, byla tou nejvděčnější atrakcí hadice a studená voda.

214 Fotky

Žehnání aktovek - Nikolčice

Letos poprvé se v Nikolčicích konalo žehnání aktovek. Jak to při něm vypadalo Vám ukáží naše fotografie.

76 Fotky

Žehnání aktovek - Šitbořice

Již čtvrtý "ročník" žehnání aktovek v naší farnosti.

35 Fotky

Dětský den - 2010

Již potřetí se mohli sejít děti a dospělí na farní zahradě u příležitosti konce letních prázdnin.

208 Fotky

Let balónem

Letos dostal náš pan farář k narozeninám poukaz na let balónem. I přes počáteční strach se nakonec rozhodl letět a určitě na tento zážitek jen tak nezapomene.

187 Fotky

Pohřeb p. Topenčíka

Pár fotografií z pohřbu tatínka našeho pana faráře.

53 Fotky

Hody

Slavení hodů a výročí posvěcení našeho kostela.

60 Fotky

Pouštění draků

Co se dá dělat v sobotu odpoledne? Navíc když fouká svěží vítr? No přece pouštět draky!

91 Fotky

Poděkování za úrodu - Nikolčice

Děkování za úrodu v sousední farnosti.

28 Fotky

Misijní koláč

Charitativní akce s názvem Misijní koláč, která se odehrála jak u nás v Šitbořicích, tak i v Nikolčicích.

73 Fotky

Světelný průvod

Večerní průvod z kostela na místní hřbitov s rozžatými kahánky.

35 Fotky

Dušičková pobožnost

Každoročně konaná tzv. Dušičková pobožnost na místním hřbitově.

21 Fotky

Den bible

Akce Den bible (letos rozdělena do dvou nedělí) byla určena hlavně pro děti. Ty se s biblí seznamovaly i pomocí různých her a vědomostních soutěží.

76 Fotky

Posezení u cimbálu...

aneb farní Silvestr - akce uspořádána ke konci liturgického roku.

71 Fotky

Advent

Kolekce fotografií z letošního adventu obsahuje fotografie z přípravy velkého adventního věnce (letos se přemístil z parku ve středu obce ke kostelu), svěcení věnců u nás i v Nikolčicích, pohledu na ranní mše - tzv. roráty a na to, jak se u nás prodávala náboženská literatura.

119 Fotky

Mikulášská nadílka

I letos nezapomněl sv. Mikuláš na naše děti a opět jim přinesl něco sladkého. Ovšem ještě před vlastním rozdáváním si pro nás mládež připravila scénku.

73 Fotky

Konec roku

Poslední dny roku - svěcení vína na svátek sv. Jana a novoroční přípitek po noční adoraci před kostelem.

32 Fotky