Rok 2009

Žehnání mariánského ornátu

Prvního ledna jsme mohli přihlížet žehnání nového mariánského ornátu, který byl pořízen díky anonymnímu dárci.

15 Photos

Další tříkrálovka

Další ročník Tříkrálové sbírky, na které se podílelo více než 70 koledníků a při níž se vybralo 69 571,- Kč.

72 Photos

Farní posezení u cimbálu

10. ledna 2009 se konalo první farní posezení u cimbálu. V této galerii naleznete fotografie z této akce.

79 Photos

Květná neděle

Pár fotografií ze slavení eucharistie na Květnou neděli.

33 Photos

Křížová cesta pod širým nebem

První a nutno dodat i úspěšný pokus o křížovou cestu pod širým nebem. Počasí nám přálo a troufám si říci, že nakonec byli všichni s novým zážitkem spokojeni.

16 Photos

Velikonoční výstava

S týdenním předstihem začala v obecním muzeu výstava s velikonočním tématem. Pojďte se podívat na vystavené exponáty!

23 Photos

Pomazání nemocných - 2009

Ve středu před Zeleným čtvrtkem se u nás konalo pomazání nemocných.

22 Photos

Velký pátek

Směs fotografií zachycující celý Velký pátek. Od nočního bdění v Getsemanské zahradě až po uctívání kříže.

28 Photos

Bílá sobota

Bílá sobota nám začala modlitbou breviáře, pokračovala uctíváním Božího hrobu a vyvrcholila noční liturgií.

29 Photos

Neděle vzkříšení

Na velikonoční neděli nám pan farář posvětil pokrmy, rozjeli jsme akci "Kup si svůj chodník" a proběhla další prohlídka kostelní věže.

47 Photos

Narozeniny otce Jiřího

Hned po návratu otce Jiřího z dovolené jsme s ním oslavili jeho narozeniny.

38 Photos

Žehnání luk a polí

Předposlední květnovou neděli jsme místo májové pobožnosti uspořádali "mini pouť" ke kříži nad obcí. Z tohoto místa požehnal náš pan farář naše pole a louky.

51 Photos

Růženec světla

Letošní slavení svatodušní vigílie se neslo v duchu tzv. světelného růžence.

40 Photos

Druhý farní den

V sobotu 20. června se v naší farnosti konal již druhý farní den. I přes nepřízeň počasí se akce vydařila a my se již těšíme na nový ročník.

188 Photos

Deset let kněžské služby

Dne 26. června uplynulo deset let od okamžiku, kdy náš duchovní otec P. Jiří Topenčík přijal svátost kněžství.

17 Photos

Návštěva v Mrákotíně

V sobotu 4. července se náš pan farář vydal na návštěvu dětí, které trávily jeden týden na faře v Mrákotíně.

42 Photos

Archa Rajnochovice

Příjezd deseti dětí z naší farnosti na tábor Archa u Rajnochovic v Hostýnských vrších.

37 Photos

Výlet do pohraničí

Sobotní výlet do rakouského pohraničí - Česká Kanada a okolí Slavonic.

121 Photos

Návrat z Medjugorje

aneb rozdávání sladkostí dětem.

18 Photos

Pohřeb O. Karla Macha

Ve středu 12. srpna se v sousedních Nikolčicích konalo rozloučení s Otcem Karlem Machem.

14 Photos

Žehnání květin a bylin 2009

I letos se uskutečnilo toto již tradiční žehnání.

42 Photos

Medjugorje

Pár fotek z Mladifestu 2009, konající se v Medjugorje. Fotky fotil náš varhaník, kterému tímto děkujeme.

48 Photos

Žehnání aktovek 2009

Nový školní rok klepe na dveře a naše děti si na poslední prázdninovou nedělní mši svatou přinesly aktovky. A tak jako loni i letos je náš pan farář požehnal.

43 Photos

Dětský den 2009

O prvním víkendu nového školního roku naše mládež připravila zábavné odpoledne pro děti. Akce se zúčastnilo na 80 dětí, přišli i dospělí.

204 Photos

Vysvěcení klubovny KLASu

V neděli 6. září proběhlo vysvěcení opravené místnosti ve staré škole. Tato nově zrekonstruovaná místnost bude sloužit nejenom členům KLASu, ale i pro výuku náboženství, pořádání ministrantských schůzek aj.

53 Photos

Výlet do Litmanové

V polovině září se čtyři naši farníci vydali na dvoudenní výlet do Litmanové na Slovensku. Litmanová je známé poutní místo, na kterém mezi lety 1990 a 1995 zjevovala dvoum dívkám Panna Maria.

151 Photos

Žarošická pouť

Na Zlatou sobotu se jako již každoročně konala pouť do Žarošic. I letos vyrazila skupinka pěších poutníků v 10 hodin od bytovek, na místo určení dorazili kolem třetí hodiny odpolední. Fotky z putování naleznete v této složce. Za fotky děkujeme Josefu Fraňkovi.

142 Photos

Výročí posvěcení našeho kostela

Kvůli návštěvě Svatého otce v Brně, jsme pro letošek posunuli slavení výročí posvěcení našeho kostela. Fotografie si můžete prohlédnout v této galerii.

129 Photos

Misijní koláč a Misijní neděle

Díky napečeným koláčům a buchtám, které jsme prodávali, jsme podpořili sbírku na misie.

36 Photos

Pouštění draků

Jedno sobotní a větrné odpoledne jako stvořené k pouštění papírových draků.

78 Photos

Obraz z Křtin

Převoz zásvětného obrazu z Křtin, který věnovali šitbořští farníci Panně Marii Křtinské jako poděkování za přežití druhé světové války.

37 Photos

Další světelný růženec a sbírka pro BETLÉM

Již druhý letošní Světelný růženec spolu se sbírkou přebytků plodů našich zahrad a polí pro potřebné z diakonie BETLÉM.

19 Photos

Odjezd a příjezd poutníků

Fotky z loučení a vítání poutníků z poutě do Itálie.

61 Photos

Zrenovovaný relikviář

K výročí darování relikviáře s ostatky sv. kříže naší farnosti došlo k jeho renovaci. Jak vypadal a jak vypadá nyní si můžete prohlédnout v této galerii.

14 Photos

Dušičková pobožnost

V neděli 1. listopadu se konala tradiční tzv. Dušičková pobožnost na místním hřbitově.

49 Photos

Jablečné slavnosti

Druhé listopadové nedělní odpoledne patřilo maminkám z klubu Mikeš, které si se svými dětmi připravily velice zajímavý program. Jeho průběh uvidíte na fotografiích.

51 Photos

Adorace

V pátek 27. listopadu proběhla po mši svaté adorace mladých se zpěvem scholy, modlitbou chval, díků a klanění před živým Ježíšem přítomným v eucharistii.

25 Photos

Příprava na dobu adventní

V galerii uvidíte výrobu "kostelního" adventního věnce ženami z KLASU, dále pak "obecního" věnce, svěcení domácích věnců, zahájení 1. neděle adventní, prodej náboženské literatury před kostelem a v neposlední řadě i prodej výrobků maminek z MIKEŠE.

94 Photos

Mikuláš v kostele

Na letošní druhou neděli adventní připadl svátek sv. Mikuláše, patrona našeho kostala a i letos si naše scholička připravila pásmo pro děti. A že jich letos bylo, plný kostel!

71 Photos

Druhá neděle adventní

Přidáváme i pár snímků z druhé neděle adventní (pohled do kostela, obecního muzea a knihovny).

10 Photos

Závěr adventu

V této galerii naleznete všechny obrázky týkající se závěru doby adventní, kterými jsou: dílny pro děti, obrázky dětí sv. Mikuláši, putovní hra Adventem, pohyblivý betlém p. Valíčka, příprava našeho chrámu na vánoce, roznášení betlémského světla po obci, tradiční zakrmování zvířátek a žehnání Jezulátek.

140 Photos

Doba vánoční

Tentokráte začneme trochu netradičně tím posledním v tomto roce - adorací a novoročním přípitkem, dále Vám ukážeme fotky z Božího hodu vánočního, kostelní výzdoby a živého betléma.

112 Photos

Renovace okolí kostela

Nejnákladnější a také nejobtížnější akce roku 2009 - tou byla renovace okolí našeho kostela. Řečí čísel: celková cena cca 1,6 mil Kč, dotace obce 600 tisíc Kč, vybráno při akci "Kup si svůj chodník" 222 tisíc Kč.

145 Photos