Klub maminek Mikeš

Týdenní rozpis činnosti klubu maminek MIKEŠ
pondělí dopoledne volno
15.30 – 18.00 společenství Modlitby Matek (MP)
úterý 9.00 – 11.00 děti do 2 let (DN)
15.30 – 18.00 hraní s dětmi (TN)
středa 9.00 – 11.00 cvičení s dětmi (MP)
15.30 – 18.00 dívky 3 -7 let (MV)
čtvrtek dopoledne volno
15.00 – 18.00 děti do 2 let (DN)
pátek 09.00 – 11.00 cvičení s dětmi (MP)
15.30 – 18.00 hraní s dětmi (TN)
18.00 – 20.00 vyrábění – školáci (IS)
sobota volno
19.00 – 24.00 společenství Motlitby matek (MH)
Kontakty na vedoucí: Halasová Marie (MH) – 776 042 113
Nevídalová Dana (ND) – 777 028 508
Němečková Tereza (NT) – 605 108 549
Přibylová Martina (MP) – 608 613 089
Steinbocková Ivana (IS) – 608 338 859
Valíčková Martina (VM) – 777 035 587