Bohoslužby a rozpisy farních aktivit

Zde se nachází schéma bohoslužeb ve farnosti. Pro aktuální informace sledujte rubriku Bohoslužby, kde najdete i intence pro každou mši svatou.

Šitbořice Nikolčice
Pondělí
Úterý 7.00
Středa 17.30 (o letních prázdninách v 7.00)
Čtvrtek 7.00 18.00 (17.00 v zimní čas)
Pátek 19.00
Sobota 7.00
Neděle 7.30 a 10.30 9.00

Připadne-li slavnost na pracovní den, je mše svatá večer v 19.00.

V době adventní se v naší farnosti konají tzv. roráty. Mše svaté jsou od pondělí do soboty pouze ráno v 6.00 (čtvrteční večerní bohoslužba v Nikolčicích se neruší).

Dětská mše svatá je ve středu v 17.30 – od 17.00 zpívání na staré škole (mimo prázdniny).

V pátek mše svatá pro mládež – zpívá SchOK (kromě prvního pátku v měsíci).

Svátost smíření je možno přijmout půl hodiny před každou mší svatou (kromě neděle).
Před velkými slavnostmi bývá tzv. Zpovědní den – sobota dopoledne a zpovídá více kněží (9.00 – 12.00).

Adorace před eucharistií bývá během roku v neděli ve 14.00 (v postní době křížová cesta). Každý poslední pátek v měsíci je po večerní mši svaté hodinová tichá adorace.

Modlitební společenství nad Biblí je každou středu v 18.30.

Mariánská pobožnost s rozjímavou modlitbou růžence je každý čtvrtek v 18.00/v zimě 17.00.

Klub maminek MIKEŠ (budova staré školy)

Pondělí: 10.00 – 12.00 malé děti ; 15.30 – 18.00 společenství (modlitby matek)

Úterý: 15.30 – 18.00 výtvarná dílna dětí s maminkami

Čtvrtek: 15.30 – 18.00 malé děti s maminkami

Pátek:18.00 – 20.00 výtvarná dílna (starší děti s maminkami)

Klub aktivních seniorů KLAS (klubovna v suterénu Orlovny)

Pondělí: 16.00 – 18.00 (klubová činnost)

Čtvrtek: rehabilitační cvičení žen (více informací u paní Krušinové)

BOHOSLUŽBY V OKOLNÍCH FARNOSTECH:

Sobotní mše s nedělní platností:
Brumovice – 17.15 zimní čas a 18.30 letní čas ;Hustopeče – 18.00 Z a 18.30 L ; Bohumilice – 17.00 ; Velké Hostěrádky – 18.00 ; Moutnice – 18.00 ; Velké Němčice – 18.00 Z a 19.00 L ; Židlochovice – 18.00

Nedělní bohoslužby:
Boleradice – 9.00 ; Borkovany – 10.30 ; Brumovice – 7.45 a 10.30 ; Diváky – 9.00 ; Horní Bojanovice – 8.00 ; Hustopeče – 9.00 ; Klobouky u Brna – 7.30 ; Křepice – 9.30 ; Krumvíř – 9.00 ; Kurdějov – 10.00 ; Měnín – 9.00 ; Moutnice – 7.30 a 10.30 ; Nikolčice – 8.30 ; Nosislav – 7.30 ; Šaratice – 9.30 ; Telnice – 8.30 ; Těšany – 9.00 ; Velké Němčice – 11.00 ; Žatčany – 9.30 ; Židlochovice – 9.00 a 18.00